Právo žít offline a bez zanechání digitální stopy by podle jeho zastánců mělo být chráněno v univerzální rovině. -