Nezbývá než projev prezidenta Pavla v Terezíně brát nikoliv jako přeřeknutí, ale jako projev ideologie, píše Daniel Kaiser. -