„Neexistuje nic tak nerentabilního jako rodina,“ cituje filozofka Tereza Matějčková kapitalistického klasika Schumpetera. -