Navzdory ušlechtilé snaze chránit některé dárce může mít implementace návrhu nepředvídané zdravotní a ekonomické důsledky. -