Česko v roce 2018 výjimku u EK, aby mohlo uhelné zdroje dále podporovat, nevyjednalo. -