Kdysi se tu mluvilo okcitánsky, jazykem trubadúrů a milostné poezie, která se vynořila ve dvanáctém století nikoli náhodou právě na francouzském jihu, na té kulturně nejúrodnější půdě Evropy. Zde byla znovu „vynalezena“ zdvořilá láska, která se vrátila do literatury i do života. -
Všechno je pryč, zůstala zdobná krása katedrály, jejíž nádhera měla demonstrovat, že hereze byla poražena a Toulouse se zařadilo do těla francouzského krále, který brání věc církve a tím i Kristovu. -