Z Nové Kachovky bylo kvůli záplavám evakuováno 900 lidí. -