Několik zaměstnanců nesouhlasilo se standardem, který BBC uplatňuje na pochod proti antisemitismu, ve srovnání se standardem uplatňovaným na pochody LGBTQ nebo antirasistické pochody v minulosti. -