Organizované náboženství v dnešní Evropě ustoupilo do politického pozadí, ale různé mystické impulsy v lidských myslích nikoliv. Jedním z jejich projevů jsou právě „lepičská hnutí“, píše Marian Kechlibar. -