Odhlédněme od faktu, zda vláda ví, kde bude škrtat, z náznaků konkrétní plán zatím nemá, v letošním roce neušetří vůbec nic. Její ozdravný plán je až pro následující dva roky, kdy hodlá ušetřit celkem 150 miliard -