Zvláštní, poněkud orientální skleněnou stavbu daly postavit sedmdesátých letech úřady, aby konkurovala tradičnímu kostelu. -
Hrad, řekl, je hradem pomezním, zřízený na zemské stezce do Uher. Obléhaný husity, Švédy, roku 1663 ho plenili Turci a Tataři, o deset let později Thökölyovci, dvacet let nato i s okolím Rákoczyho kuruci. -