Snímek ze zásahu na hranicích. -
Snímek ze zásahu na hranicích. -
Snímek ze zásahu na hranicích. -
Snímek ze zásahu na hranicích. -
Situace na polsko-běloruské hranici. -