Karel Kuneš: Julius Fučík před odhalením, bronz, Karlovy Vary 1982, vpravo dva přípravné modely. -
Zdeněk Krybus: Julius Fučík, sádra, 60.–70. léta 20. století. -
Zdeněk Němeček: model reliéfní busty Julia Fučíka z památníku v Berlíně-Pankowě, bronz, 1973. -
Obálku mexického vydání Reportáže z roku 1952 vytvořil malíř Diego Rivera. -
Frida Kahlo neodolala a v jednom výtisku poněkud infantilně přizdobila Fučíkův portrét od Maxe Švabinského. -