Nehoda se  vůbec nemusela stát, kdyby byla souprava vybavena novým vlakovým zabezpečovačem ETCS. Ten by projeté návěstidlo poznal a dokázal by pendolino včas zastavit, píše Marian Kechlibar. -