Mezi psychické poruchy naší doby patří prý také dromomanie, symptom nutkavé potřeby cestovat. -
V Salonu Echa se sešli: Cestovatelka a majitelka cestovní agentury Zuzana Petrásková, cestovatel a filmař Petr Horký, cestovatel a novinář Ivan Brezina, poutník a filozof Jiří Zemánek, cestovatel a písničkář Jan Burian a cestovatel a profesor Stanislav Komárek. -
Jiří Zemánek -
Ivan Brezina -
Jan Burian -
Stanislav Komárek -
Zuzana Petrásková -
Petr Horký -
Mezi psychické poruchy naší doby patří prý také dromomanie, symptom nutkavé potřeby cestovat. Tento stav prý postihuje v bohatém světě stále větší počet lidí a lze o něm mluvit jako o civilizační chorobě. -