Ohořelé zbytky kostela sv. Michala v zahradě Kinských v Praze. -