Situace na kábulském letišti je v posledních dnech dramatická. -
Situace na kábulském letišti je v posledních dnech dramatická. -
Situace na kábulském letišti je v posledních dnech dramatická. -