Strakova akademie vyčíslila náklady obou setkání lídrů v součtu na 50 milionů korun. -