Miroslav Krejčí (na fotografii vlevo) byl dlouholetým policistou. Na konci srpna se ale rozhodl od policie odejít. Ministr školství Vladimír Balaš (vpravo) ho 12. září jmenoval do čela Centra pro zajišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). -