Galerie: Svatá Trojice v Katovských Břežanech

Santiniho kaple. Svou složitou, ale čistě racionální a matematicky přesnou kompozicí jako by chtěla zadržovat všechno barbarské, co tuhle zemi vždy ohrožovalo, ať zevnitř, z vlastních sil, nebo z vnějšku. -
V Panenských Břežanech měl svou rezidenci zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. V horním zámku je dnes umístěn Památník národního útlaku a odboje. -