Hlas Kremlu Sergej Karaganov se jako Rus považuje za Euroasiata. -