Daňové přiznání přehledně: kdo může letos naposled uplatnit slevu

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání přehledně: kdo může letos naposled uplatnit slevu
Loňský rok je posledním, kdy ještě bude možné uplatnit některé daňové slevy. Foto: Shutterstock
1
Domov
Markéta Malá
Sdílet:

Blíží se termíny, do kdy je nutné odevzdat daňové přiznání za uplynulý rok. Nejdřívější data platí pro ty, kdo zůstávají u tradičního papírového podání. Zároveň ale stát zřídil všem podnikatelům a živnostníkům datové schránky a od letošního roku se bude povinnost odevzdat daně elektronicky dalších subjektů. V letošním přiznání také bude naposledy možné uplatnit některé slevy, které stát svým konsolidačním balíčkem zrušil.

Zrušené slevy

Vládním konsolidačním balíčkem se zpřísnilo nebo úplně zrušilo několik daňových slev. V daňovém přiznání za rok 2023 tedy bude možné naposledy uplatnit slevu na studenta, školkovné nebo odpočty za další vzdělávání při zvyšování kvalifikace a také za příspěvky odborům. Sleva na studenta do 26 let činí za celý kalendářní rok 4020 korun. U školkovného je částka na úrovni minimální mzdy, za uplynulý rok je tedy ještě možné snížit si daň z příjmu až o 17 300 korun na každé dítě.

V přiznání za rok 2024 už bude také platit omezení slevy na manželku či manžela, kterou už bude možné uplatnit jen u péče o dítě do tří let věku. Za rok 2023 ale ještě lze uplatnit slevu na dani na manželku či manžela ve výši 24 840 korun, pokud jeho příjmy nepřesáhly 68 tisíc korun za rok. Základní sleva na poplatníka zůstává stejná, a to 30 840 korun.

Do kdy je nutné přiznání podat a jak

Konečný termín záleží na tom, zda poplatník podává přiznání papírově, elektronicky či zda ho za něj podává daňový poradce. Pro papírové podání platí termín úterý 2. dubna 2024, a to buď na podatelně příslušného finančního úřadu nebo na poště.

U elektronického podání je lhůta o měsíc delší, online lze tedy daňové přiznání odeslat nejpozději ve čtvrtek 2. května do půlnoci. Ti, kdo využívají služby daňového poradce, mohou přiznání odevzdat až do 1. července. Pokud vznikl na dani z příjmu nedoplatek, je nutné uhradit ho nejpozději v den nejzazšího odevzdání daňového přiznání. Pokud peníze odchází z internetového bankovnictví, musí se brát v potaz víkendy, kdy transakce nemusí proběhnout ihned.

Pro fyzické podání je nutný vyplněný papírový formulář, který lze nalézt na webu Finanční správy, s potřebnými přílohami (např. dokumenty k uplatnění slev). Odevzdává se na podatelně finančního úřadu, kam člověk podle trvalého bydliště spadá.

U elektronického odevzdání je možností více. Pokud má poplatník zřízenou a aktivovanou datovou schránku, je nutné odevzdat přiznání elektronicky, ale nemusí to být jen právě přes schránku. Podání lze vyplnit i odeslat i přes portál Moje daně, kde jsou k dispozici elektronické formuláře i s návody. Další možností je podání přímo přes datovou schránku, a to formou XML souboru.

Koho se daňové přiznání týká

Kromě většiny podnikatelů a živnostníků se podání může týkat i zaměstnanců nebo studentů, kteří mají více brigád. Podnikatelé a OSVČ podávají přiznání vždy, pokud jejich roční příjmy přesáhly 50 tisíc korun. Pokud jsou OSVČ v režimu paušální daně, musejí daňové přiznání podat, přesáhly-li jejich příjmy ze samostatné činnosti za uplynulý rok 2 miliony korun.

Co se týče zaměstnanců, podat přiznání musejí v případě, že kromě příjmů od zaměstnavatele si přivydělávají ještě jinou činností a příjmy z ní přesáhnou 20 tisíc korun za rok. Například pronajímají nemovitost nebo disponují podílem na prodeji. Studenti nebo také lidé v důchodu musejí přiznání podat, pokud v jednom měsíci pracovali u více zaměstnavatelů a z příjmů jim byla odvedena zálohová daň. Ta se platí u dohod o provedení práce při příjmu nad deset tisíc korun měsíčně a u dohod o pracovní činnosti při příjmu nad čtyři tisíce korun měsíčně. Stejně tak se platí i u jiných typů pracovních smluv, kde zaměstnanec podepisuje prohlášení k dani.

Podání přehledů o příjmech a výdajích

Přehledy o příjmech a výdajích se na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu odevzdávají do 30 dnů od podání daňového přiznání. Záleží tedy opět na tom, zda bylo podáno přiznání fyzicky, online nebo daňovým poradcem. U fyzického podání je tedy platný termín 2. května pro sociální i zdravotní pojištění, pro elektronické podání je termín 3. června a v případě zpracování daňovým poradcem do 1. srpna.

Případné nedoplatky musejí být uhrazeny nejpozději do 8 dnů po odevzdání přehledů. U přeplatku ho lze použít buď na úhradu dalších záloh, nebo lze požádat o vrácení a částka je pak zaslána do 30 dnů od podání přehledů.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit
×

Podobné články