Elektronické podepisování pomůže českému pracovnímu trhu

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Elektronické podepisování pomůže českému pracovnímu trhu 1
INZERCE
  • BI
Sdílet:

Covidová pandemie značně urychlila digitalizaci na pracovištích. Právní normy v České republice přesto upřednostňovaly papírovou formu třeba i pro sjednávání běžných pracovních smluv. Aktuální novela zákoníku práce, která zjednodušuje elektronické podepisování řady pracovně-právních dokumentů, znamená zásadní posun vpřed.

Nová právní úprava otevírá velkou příležitost většinu pracovně-právních dokumentů podepisovat elektronicky. Zároveň zužuje okruh písemností, které je i nadále nutné doručovat v režimu zákoníku práce. Sem spadají jednostranná právní jednání směřující k ukončení pracovního poměru či mzdové a platové výměry, a to především z důvodu ochrany zaměstnance.

Konec papírování

Díky této novele se digitalizace začne rychle prosazovat i v oblasti pracovně-právních vztahů. Významně se totiž rozšiřuje okruh dokumentů, pro něž stačí prostý elektronický podpis jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Jde o dokumenty zachycující dvoustranné právní jednání, jakými jsou např. pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) včetně veškerých dodatků a změn, dohody o výši mzdy, dohody o ukončení pracovního poměru, o práci na dálku, o srážkách ze mzdy a podobně.

„Z hlediska dostatečné průkaznosti při případném soudním sporu doporučujeme vyšší formu elektronického podpisu, například zaručený elektronický podpis vytvořený pomocí služby Bank iD SIGN“ říká Jan Tomíšek z advokátní kancelář Rowan Legal.

Zaručený elektronický podpis Bank iD SIGN poskytuje vysokou míru právní jistotu, že dokument nebyl po podepsání změněn a je jednoznačně spojen s podepisující osobou. Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita, a.s., dodává: „Nastal čas učinit elektronický podpis novou normou v HR dokumentaci. Bankovní identita zpřístupňuje elektronický podpis s právní jistotou doslova každému.“

Bank iD SIGN

Zaručený elektronický podpis Bank iD SIGN umožňuje platně podepisovat všechny soukromoprávní dokumenty, pro které zákon nevyžaduje použití kvalifikovaného nebo uznávaného elektronického podpisu. Na rozdíl od prostého podpisu výrazně zvyšuje právní jistotu podepisujících.

  • Jednoznačně identifikuje podepisující osobu
  • Data potřebná k podpisu má podepisující osoba pod svou výhradní kontrolou
  • Umožňuje zjistit jakoukoli změnu dokumentu po jeho podpisu
  • Zajišťuje dostatečnou průkaznost při případném sporu
Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články