Univerzita Karlova dá zaměstnancům lekci, jak se „správně“ chovat k trans a nebinárním

PROGRESIVNÍ ŠKOLSTVÍ

Univerzita Karlova dá zaměstnancům lekci, jak se „správně“ chovat k trans a nebinárním
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy chce se svými zaměstnanci více řešit korektní přístup ke studentům se změnou pohlaví. Foto: Shutterstock
1
Domov

Jakub Fujáček

Jak se mají zaměstnanci a vyučující „správně“ chovat k trans a nebinárním kolegům a studentům na akademické půdě? FSV UK připravuje na toto téma seminář po vzoru západních univerzit, kde LGBT problematika v posledních letech hojně rezonuje.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy rozeslala před několika dny mezi své zaměstnance pravidelný věstník. Upozorňuje v něm na možnost zúčastnit se školení, kde se mají naučit „jak se správně chovat k trans a nebinárním kolegům a studentům“. Zaměstnanci se na školení mají konkrétně naučit, jak společensky korektně oslovovat studenty a kolegy, kteří prošli změnou pohlaví (trans) anebo ty, kteří se nemohou rozhodnout, jestli patří mezi muže, či ženy (nebinární), a jak s nimi jednat.

Celé školení proběhne formou webového semináře (webináře), který povedou lidé z neziskové organizace Transparent. Akce není povinná, fakulta však prosí „ta oddělení, která jednají přímo se studenty a zaměstnanci, aby na webinář vyslala aspoň jednoho zástupce“.

Zájemce má školení mimo jiné seznámit s transgender tematikou jako takovou. „Interaktivně si vyzkoušíme, jak se chovat v situacích, které by mohly nastat na akademické půdě k trans a nebinárním lidem,“ píše se v materiálu.

Ne všichni pedagogové jsou však podle informací redakce z konání takového semináře nadšeni. Argumentují třeba tím, že škola má zůstat apolitická nebo že přístup má být ke všem stejný, bez ohledu na jejich pohlaví a sexuální orientaci. To by mělo zůstat osobní věcí každého.

Alice Němcová Tejkalová, děkanky fakulty, potvrzuje, že přístup by měl být ke všem stejný, nicméně podle jejích zkušeností mají někteří jedinci z kontaktu s transgender lidmi ostych. Jedním z cílů workshopu má podle ní být vyvarování se diskriminaci.

„Co se týče témat LGBT+, bohužel ve společnosti stále ještě přetrvávají některé negativní stereotypy. Navíc vzhledem k tomu, jak málo je translidí v populaci, nemá každý příležitost ke každodennímu setkávání s nimi, a z konverzací s lidmi nejen na FSV UK vím, že často mají z kontaktu s translidmi ostych. Nevědí, jak je oslovovat, jaká témata akcentovat. Cílem workshopu je pomoct kolegyním a kolegům cítit se v takových situacích dobře, bez ostychu a jednat právě úplně běžně a standardně, jako s kýmkoliv jiným. S translidmi bychom měli jednat jako s kýmkoliv jiným, ale někteří lidé to bohužel neumí, což bohužel může vést i k diskriminaci, o kterou na FSV UK vůči nikomu rozhodně nestojíme,“ vysvětluje děkanka fakulty.

Seminář pořádá přímo FSV UK, která podle svého oficiálního vyjádření LGBTQ+ komunitu otevřeně podporuje i jinými způsoby. „Symboliku duhové vlajky jsme například zařadili i do propagačních materiálů FSV UK. Podobné workshopy jsou cestou, jak lépe informovat kolegy a kolegyně na fakultě o vývoji v této tematice,“ uvedla za fakultu její mluvčí Klára Hyláková. Podle ní se fakulta zatím setkává spíš s pozitivními reakcemi.

„FSV UK se dlouhodobě snaží vytvářet přátelskou a přijímající atmosféru pro všechny studenty a pracovníky. Inkluzivitu jsme letos zařadili i mezi naše oficiální hodnoty. Jakožto vzdělávací instituce jsme si vědomi důležitosti šíření informací. Motivace k uspořádání webináře byla poskytnout našim zaměstnancům zdroje v oblasti, se kterou nemuseli být dosud dostatečně obeznámeni, a pomoci tak tomu, aby se transgender a nebinární studenti a kolegové cítili chápáni a přijímáni,“ vysvětluje mluvčí fakulty.

V rámci univerzity jde podle ní pravděpodobně o první akci svého druhu. „V tuto chvíli si nejsme vědomi, že by podobná akce proběhla na jiných fakultách UK, a budeme rádi, pokud se další součásti UK inspirují,“ dodává.

Na českých vysokých školách se doposud téma zvláštního přístupu k transsexuálům a nebinárním příliš neřešilo. V zahraničí jde však už delší dobu o velké téma. Na zahraničních školách v této souvislosti hojně vznikají například genderově neutrální toalety či toalety pro třetí pohlaví. Zastánci dnes značně nepopulárního názoru, že existují pouze dvě pohlaví (mužské a ženské), museli v několika případech dokonce čelit postihu

V rámci UK vznikl před více než dvěma lety také studentský spolek Charlie, který se gay, lesbické, bisexuální a podobné tematice věnuje a sdružuje desítky členů. Mimo jiné se snaží prosadit větší tzv. rozmanitost do vzdělání a každé úterý pořádá pro členy a zájem tematická setkání.