UK přišla o dva pedagogy za pár dní, ve 30 letech zemřela vědkyně Kristýna Vysloužilová

NÁHLÉ ÚMRTÍ

UK přišla o dva pedagogy za pár dní, ve 30 letech zemřela vědkyně Kristýna Vysloužilová
Kristýna Vysloužilová. Foto: IKSŽ
1
Domov

Echo24

V nedožitých 31 letech nečekaně zemřela vědkyně Kristýna Vysloužilová, která pracovala na katedře marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Smutná zpráva se objevila ve středu na webu Institutu komunikačních studií fakulty. Přitom jen o den dříve vyšla najevo informace o nenadálém úmrtí vyučujícího z téže fakulty, vedoucího katedry žurnalistiky, teoretika fotografie a fotografa Filipa Lába.

„Ve čtvrtek 27. května náhle a předčasně zesnula naše kolegyně, vědkyně Mgr. Kristýna Vysloužilová, Ph.D. Kristýna byla absolventkou oborů Marketingová komunikace a public relations a Mediální studia, která absolvovala úspěšně i v doktorském programu. Měla dar kombinovat teorii s praxí a vést složité, velké projekty. Bude nám nesmírně chybět,“ uvedl institut na svých stránkách.

Zpráva o smrti Filipa Lába se objevila v úterý, zemřel o den dříve v 45 letech. Filip Láb se specializoval na teorii a praxi klasické a digitální fotografie, fotožurnalismus, vizuální komunikaci, přechod od tradičního obrazu k digitálnímu a nové funkce obrazových materiálů v digitálním prostředí. Externě spolupracoval s New York University v Praze, pracoval jako fotograf na volné noze, psal pro kulturní časopisy a servery.

Je spoluautorem monografií Fotografie po fotografii (s Pavlem Turkem, 2009) a Soumrak fotožurnalismu? (s Alenou Lábovou, 2009) a publikoval další texty z teorie fotografie.

Filip Láb přednášel na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval bakalářské a magisterské studium v oboru žurnalistika a mediální studia na FSV UK, vystudoval bakalářské a magisterské studium v oboru fotografie na Filmové a televizní akademii múzických umění v Praze. Na FAMU absolvoval doktorské studium v oboru fotografie a nová média. Na FSV byl vedoucím katedry žurnalistiky Institutu komunikačních studií.