Někam jsem to ukryl. Neznámé zápisky Václava Havla

ECHOPRIME

Někam jsem to ukryl. Neznámé zápisky Václava Havla
Aby člověk napsal román, musí ho psaní velmi bavit, řekl kdysi Václav Havel. Foto: Profimedia.cz
2
Týdeník

Jiří Peňás

Václav Havel jednou na otázku (položil mu ji pisatel tohoto textu), zda někdy neměl v úmyslu napsat román, odpověděl, že na to občas myslel, ale ani ne tak na román, spíš na nějakou novelu, do níž se ale nikdy nepustil. Vysvětloval to tak, že aby člověk napsal větší prózu, musí ho psaní velmi bavit, a on není ten, jak řekl, šťastný případ. A přece něco takového jako „novelu“, i když novelu zvláštního charakteru, Havel napsal. A protože jí autor nestačil dát název, dali editoři jméno podle toho, že vlastně „není“, že je ztracená: Někam jsem to ukryl.

Existence takové novely byla celá léta, vlastně od začátku, utajená, nebo možná i sporná, nebo slovy editora knihy Michaela Žantovského „mytická“. Existovala jen ve formě pověsti, něčeho, co má údajně existovat, ale nikdo to asi nečetl, ba nikdo vlastně nevěděl, jestli opravdu existuje, není-li to, když se o ní Havel zmínil, nadsázka či mystifikace.

Ta zmínka o „stostránkové reportáži“ totiž zazní, ovšem jen krátce, v Dálkovém výslechu, rozhovoru s Karlem Hvížďalou z roku 1986, když Havel mluví o tom, že ji „někam ukryl“, ale „už dávno nevím, kde je, třeba ji někdy najdu“.

Za Havlova života se text nenašel. Text však nezmizel, před pár lety jej objevil v pozůstalosti Havlova blízkého přítele, překladatele Zdeňka Urbánka, jeho vnuk David Dušek a nedávno vyšel knižně, doplněn texty Davida Duška, Anny Freimannové, Pavla Blažka a Michaela Žantovského.

Tu „reportáž“, která ovšem může být nazvána i novelou, sepsal někdy na podzim 1977. Z dochovaného náčrtku vyplývá, že Havel myslel na celou knihu, která by se zabývala počátkem Charty a která by sestávala ze čtyř kapitol „příběhu“ roku 1977, Předehry, Věznění, Vyšetřování a nakonec analýzy „jeho story“, tedy onoho selhání. Do toho měly snad být vloženy úvahy jiných autorů o Chartě a jejím smyslu. Svou část Havel napsal, pak ji tedy „někam ukryl“. To ukrytí mělo praktické důvody (strach před zabavením), ale možná i důvody jaksi hlubší a osobnější.

Celý text najdete na EchoPrime nebo v tištěném Týdeníku ECHO. Týdeník Echo si můžete předplatit již od 249 korun za měsíc zde.