Nestranná duhová ombudsmanka

ÚHEL POHLEDU

Nestranná duhová ombudsmanka
Ombudsmanka Anna Šabatová Foto:

Foto: Jan Zatorsky

2
Úhel pohledu
Jan Gregor
Sdílet:

Anně Šabatové, historicky teprve třetí ombudsmance v naší historii na konci února vyprší šestiletý mandát. To je dost dlouhá doba vybízející k bilancování, i kvůli výběru nástupce.

Ombudsman je ze zákona povinen postupovat při výkonu svého mandátu nezávisle a nestranně (§ 5 zákona o veřejném ochránci práv). Za šestiletého mandátu ombudsmanky Šabatové došlo k mnoha kontroverzním krokům, které vyvolaly vášně, jako například tzv. kauza šátků. Ke konkrétnímu porušení nestrannosti ombudsmana ovšem došlo relativně nedávno, a to bez jakékoliv mediální pozornosti.

Když je duhová lepší než neutrální

Kancelář veřejného ochránce práv se jako partnerská organizace v roce 2017 zapojila společně s dalšími organizacemi do grantové žádosti s názvem We are fair, číslo projektu: 777228 adresované Evropské komisi (program s názvem Právo, rovnost, občanství). Partnerskými organizacemi projektu jsou Prague Pride, z. s., Logos Česká republika, z. s., Mezipatra, z. s., PROUD, z. s. a Život 90, z. ú. Všechny strany projektu We are fair, s výjimkou Životu 90, mají společný další projekt. Je jím stejnojmenný projekt Jsme fér, který usiluje o uzákonění homosexuálního manželství.

Tato neformální skupina předložila skupině poslanců návrh novelizace občanského zákoníku zakotvující homosexuální manželství v té podobě, jak je dnes projednáván jako sněmovní tisk č. 201. Co bylo původním cílem projektu We are fair je možné se dočíst v grantové žádosti: „Hlavního cíle bude dosaženo vytvořením a realizací kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti, která bude bojovat vůči stereotypům o LGBTI lidech v Česku. Kampaň bude zahrnovat veřejné akce, diskuse a setkání, letáky, videa přenášená v televizi a sociálních médiích a masmediální kampaň. Kampaň se bude konat hlavně ve venkovských oblastech a regionálních městech, protože situace LGBTI lidí mimo Prahu je výrazně horší. Druhého cíle bude dosaženo vzájemným hodnocením a vytvořením souboru nástrojů pro úspěšnou kampaň. “

O kampani za uzákonění stejnopohlavního manželství se v žádosti nehovoří. Nicméně v současnosti jsou finanční prostředky z kampaně We are fair prokazatelně využívány na marketingovou kampaň prosazující uzákonění homosexuálního manželství (plakáty, spoty například na youtube a placenou inzerci, billboardy na nádražích, atd).

Veřejný ochránce práv se tak stal participací na výše zmíněném projektu součástí kampaně za uzákonění homosexuálního manželství. Dosud lze spekulovat o tom, že byl veřejný ochránce při podávání žádosti oklamán a vedení Kanceláře veřejného ochránce práv netušilo, že se v budoucnu stane součástí kampaně (kampaň Jsme fér byla oficiálně zahájena dne 27. 4. 2017), avšak kampaň již běží po delší dobu, tudíž ombudsmanka a její Kancelář ochránce měli dostatečně dlouhou dobu na distancování se od této kampaně.

Zpráva ombudsmanky, zveřejněná dne 17. 5. 2019 již nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že Veřejný ochránce práv (i jako Kancelář) je součástí kampaně Jsme fér úmyslně. Zpráva ombudsmanky a její následná doporučení vzešla z výzkumu realizovaného „zapsaným spolkem Prague Pride ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv v rámci projektu „We are fair“ financovaného z programu Evropská unie Práva, rovnost a občanství (2014 – 2020). Samotný dotazník byl vypracován ve spolupráci se spolkem Queer Geography.“ Queer Geography je taktéž oficiální organizací zapojenou do kampaně Jsme fér. Metodologicky jde o velmi zajímavý výzkum, jelikož byl činěn formou online dotazníku vytvořeného spolkem Queer Geography. Ten byl distribuován prostřednictvím internetu samotným hnutím Jsme fér. Nejde tedy o výzkum na reprezentativním vzorku LGBTI skupiny v ČR, ale pouze mezi příznivci Jsme fér. Na otázku „Jaká opatření/reakce by podle Vašeho názoru pomohla, aby se Vám v Česku žilo lépe?“ odpovědělo 96 % dotázaných manželstvím. Jak překvapivé a šokující.

Tímto postupem, tedy vydáním a spoluprací na výzkumu: „Být LGBT+ v Česku. Zkušenosti LGBT+ lidí s předsudky, diskriminací, obtěžováním a násilím z nenávisti. Shrnutí výzkumu veřejného ochránce práv 2019“ ve spolupráci s organizacemi, které jednoznačně prosazují homosexuální manželství a vedou marketingovou kampaň za přispění Kanceláře veřejného ochránce práv, došlo k vážnému porušení ustanovení § 5 z. č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „zákon o VOP“): „Ochránce vykonává svou funkci nezávisle a nestranně.“

Veřejný ochránce práv je servisní organizací pro Poslaneckou sněmovnu. O její vysokou prestiž se zasloužil Otakar Motejl, který v jejím čele usedl jako první. Co bývalo jejím hlavním úkolem? Při aplikovaném bezpráví ze strany veřejné správy se zastat těch slabších, tedy občanů ČR. Slabšími jsou z definice taktéž osoby omezené na svobodě, a to jak z důvodu výkonu trestu, tak z důvodů zdravotních. Ombudsman relativně nově bdí nad dodržováním antidiskriminačních pravidel. To vše musí činit nestranně, jinak hrozí ztráta prestiže této instituce.

Foto:

Echo24

Od tohoto zakladatelského ideálu se Kancelář veřejného ochránce práv v posledních šesti letech výrazně odchýlila. Místo zastávání se bezbranných a omezených na svých právech se současná Kancelář veřejného ochránce práv výrazně angažuje v kulturních válkách a usiluje o převýchovu společnosti.

Dosluhující ombudsmanka aktivisticky po šest let surfovala na právech menšin. A to je velká škoda. Především z toho důvodu, že tím zastírá záslužnou práci svých zaměstnanců, kteří se usilovně snaží pomáhat lidem omezených na svobodě. Těm, kteří usilují o to, aby například neumírali na udušení lidé v ústavech, jako jsou Vejprty.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

Kdo si žije svůj disko příběh

EDITORIAL

Chtějí držet stůj co stůj. Tuší, že vítr začíná vanout jiným směrem, z nastaveného kurzu uhnout nechtějí a řítí se ke skalinám. Stále věří, že větru poručí, ...

00:07

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz

×

Podobné články