Konec Czech Republic, sportovci budou mít na dresech jen nápis Czechia či Česko

NÁZEV CZECHIA VE SPORTU

Konec Czech Republic, sportovci budou mít na dresech jen nápis Czechia či Česko
Název Czechia na dresech již mají například basketbalisté. Foto: FIBA
1
Domov

pdm

Česká republika bude nově na sportovní scéně vystupovat pod jednoslovným názvem Czechia (Česko). Český olympijský výbor (ČOV) požádá Mezinárodní olympijský výbor (MOV), aby nový název zapsal do mezinárodní sportovní databáze. Tam nahradí dosud užívané pojmenování Czech Republic.

Tento krok schválil výkonný výbor ČOV. Na dubnové konferenci postupný přechod na jednoslovný název podpořili funkcionáři z různých sportovních svazů. Například basketbalisté, hokejisté a fotbalisté už začali jednoslovný název Česko používat.

Prosazuje se také v diplomacii. „Navazujeme na postup ministerstva zahraničí, které tuto změnu provedlo již na půdě OSN či NATO. Tento název přijala na mezinárodní úrovni přirozeně i řada dalších organizací a je to logické vyústění i ve sportu. V našem případě se pro tuto změnu vyslovila naprostá většina olympijských sportů,“ uvedl v tiskové zprávě Roman Kumpošt, místopředseda ČOV pro mezinárodní vztahy.

Změna názvu v databázi, z níž se vychází při tvorbě sportovních výsledků, by neměla trvat dlouho. „Jedná se o formální krok, který je možné realizovat během pár týdnů,“ dodal Kumpošt.

Jednoslovný název pro Českou republiku byl vládou schválen v roce 2016, rok poté byl název Czechia registrován v databázi OSN. Autoři výrazu argumentují tím, že jde o nejpřesnější překlad pro Česko, stejně jako mají v němčině (Tschechien) nebo ve francouzštině (Tchéquie). Podle jazykovědců nelze v angličtině pro název českého státu použít výraz „Czech“, protože se gramaticky jedná o přídavné jméno. Název Czechia schválil i posudek Ústavu pro jazyk český, z kterého vychází i ministerstvo zahraničí.

Pod názvem Česko, případně jeho anglickým ekvivalentem Czechia, by mohla česká výprava vystupovat už na OH 2024 v Paříži. Změna názvu ale pro sportovní svazy přináší také náklady na nové vybavení pro národní týmy napříč věkovými kategoriemi. Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser v dubnu počítal s dvouletým přechodným obdobím. Napříč sportovním prostředím by podle jeho tehdejšího vyjádření mohl jednoslovný název národních týmů začít fungovat v olympijském cyklu mezi Paříží 2024 a Los Angeles 2028.