K Putinově kritice Západu kvůli druhé světové válce

K Putinově kritice Západu kvůli druhé světové válce
Ruský prezident Vladimir Putin Foto:

FOTO: shutterstock.com

 

Názory čtenářů

NÁZORY ČTENÁŘŮ

Ivana Kultová

' alt="Ivana Kultová" />

Jistě se i Západ svou politikou appeasementu na ostatním světě, a nakonec i sám na sobě, fatálně provinil a jak Západ, tak Rusko se nechaly Hitlerem přechytračit. Rozdíl je ale podle mne v tom, že zatímco Západ sledoval (jistě sobecky a krátkozrace) jen svou ochranu na úkor především Československa a zřejmě opravdu naivně věřil, že zachraňuje mír, Stalin (a potažmo Sovětský svaz, jehož i duchovním dědicem a následníkem je dnešní Rusko) už při smlouvě Molotov-Ribbentrop s válkou počítal a zakalkuloval do ní vlastní výboj proti Polsku.

Podobně pak za války osvobozovali západní spojenci Evropu s nesobeckou obětavostí, kdežto u SSSR šlo od okamžiku, kdy Rudá armáda překročila hranice své osvobozené země směrem do Evropy, o válku výbojnou (s cílem podržet si uloupenou část Polska, uloupit Podkarpatskou Rus, kde obyvatelé dodnes vzpomínají na československé období jako na nejlepší ve svých dějinách, a s pokryteckou hantýrkou okupovat celý východ Evropy), a tam, kde záměrně zabránili v osvobozování západním spojencům a vyhradili si je pro sebe, zatímco západní spojenci (například Američané, kteří se byli donuceni zastavit u Plzně) by tak byli učinili rychleji, tudíž s menšími ztrátami na životech a pravděpodobně i s menším množstvím mravních úletů, šlo dokonce o opak války osvobozující.

Hojný výskyt antisemitismu v Polsku je sice bolestnou skutečností, to ovšem Rusku nedalo právo z něj část přímo uloupit (navíc jistě právě v této části, zvlášť na venkově, žilo plno bohabojných lidí, kteří Židy chránili) a zbytek po válce okupovat. A když se to stalo právě ze strany státu, kde se antisemitismus jak za cara, tak za Stalina a též později (a pravděpodobně dodnes) vyvinul přímo v národní tradicí, je výmluva na polský antisemitismus něčím ještě horším než cynismem.