EU zakázala Vánoce, i Marii. Po odhalení vzala zpátečku, ale zkusí to znovu

INKLUZE Z KOMISE

EU zakázala Vánoce, i Marii. Po odhalení vzala zpátečku, ale zkusí to znovu
EU a Vánoce? Jak se to rýmuje? Foto: Shutterstock
3
Svět

Echo24

Jako naprosté šílenství komentuje italský deník il Giornale nový interní dokument Evropské komise ohledně „inkluzivní komunikace.“ Je určen pro komisaře a byrokratický aparát komise a určuje, která slova a výrazy se nesmí používat. Podle dokumentu, který má il Giornale k dispozici, je tak například zakázáno používat Vánoce, vánoční svátky, oslovení „Dámy a pánové“ a dokonce při výzkumu vesmíru užívat výraz „kolonizovat Mars“. Poté, co byl článek v neděli publikován se v Itálii zvedla silná vlna nevole, řada konzervativních ale i levicových politiků v Bruselu v pondělí protestovala, komisařka se lekla a dokument okamžitě stáhla a prohlásila, že bude ještě dopracován.

„Kdyby nám o tom řekli a my jsme to nečetli černé na bílém v oficiálním sdělení Evropské komise, nevěřili bychom tomu, protože obsah nových pokynů pro „inkluzivní komunikaci“ je neuvěřitelný,“ píše deník.

Podle bruselského serveru Politico je dokument „Guidelines on Inclusive Communication“ součástí plánu prosazovaného předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou na zavedení „Unie rovnosti.“ Jsou v něm uvedeny pokyny Evropské komise pro inkluzivní komunikaci, které mají být plněny zaměstnanci Komise v externí a interní komunikaci. Jak v předmluvě píše komisařka pro rovnost Malťanka Helena Dalliová, „musíme vždy nabízet inkluzivní komunikaci, abychom zajistili, že každý bude ctěn a uznáván ve všech našich materiálech bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženství nebo vyznání, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.“

Z tohoto důvodu Evropská komise uvádí řadu pravidel, která nejen ruší tisícileté konvence, výrazy a slova, která byla používána. Je tak zakázáno používat rodová jména jako „dělníci nebo policisté,“ když se jedná o více pohlaví. Dále není možné užívat zájmeno mužského rodu jako „předdefinované“ zájmeno, tedy například použít v množném čísle oni, když jde o muže i ženy, je zakázáno organizovat diskuse pouze se zastoupením jednoho pohlaví (pouze muži nebo pouze ženy) a rovněž je zakázáno používat oslovení „slečna nebo paní“, pokud se nejedná o přímé příjemce sdělení.

Ale to není vše. Konferenci nelze zahájit oslovováním veřejnosti obvyklým výrazem „Dámy a pánové“, ale musíte použít neutrální formuli „Drazí kolegové“. (Což ale v češtině z hlediska záměru tvůrců vzhledem k rodům v plurálu nedává smysl – poz. redakce).

Dokument cílí na „gender“, „LGBTIQ+“, „rasová a etnická“ témata, ale rovněž tradiční evropskou „kulturu, životní styl a přesvědčení.“ K materiálu má být tabulka, která uvádí, co lze a co nelze dělat. Nový direktivní jazyk Evropana blízké budoucnosti nepřipouští spontánnost. „Dávejte pozor, abyste vždy při pořadí slov neuváděli na prvním místě stejné pohlaví nebo neoslovovali muže a ženy odlišně (například muže příjmením, ženu jménem… Při výběru obrázků doprovázejících vaši komunikaci se ujistěte, že ženy a dívky nejsou zobrazovány v domácnosti nebo v pasivních rolích, zatímco muži jsou aktivní a dobrodružní,“ nabádá úředníky dokument.

V rámci rušení pohlaví je dále nutné se vyvarovat používání výrazů jako „oheň je největší vynález člověka“. Nově se musí říci „oheň je největší vynález lidstva“. Podle il Giornale je jasné, že za redefinicí jazyka se skrývá vůle změnit evropskou společnost, naše zvyky a tradice, což právě vyplývá z kapitoly věnované „kulturám, životnímu stylu nebo přesvědčení“.

Zde ve jménu inkluzivity jde Evropská komise tak daleko, že ruší Vánoce, když vyzývá, abychom nepoužívali frázi „období Vánoc může být stresující“, ale říkali „svátky mohou být stresující“. „Ne každý slaví křesťanské svátky a ne všichni křesťané je slaví ve stejný den,“ zdůvodňuje dokument.

Z kapitoly vyčnívá touha odstranit křesťanství. Tvrdí, že se nemá používat fráze „křesťanská jména“ a také se nemají používat ta jména „která jsou obvykle z jednoho náboženství“. Jako „nesprávný“ příklad prezentuje větu, kde se bude zmiňovat „Marie a Jan. Musíme říci „Malika a Julius“ coby příklad „mezinárodního páru“. V prvním „nesprávném“ případě jde o židovská, potažmo křesťanské jména, ve druhém „správném“ případě jde už o „mezinárodní pár“, tedy arabské ženské jméno Malika a Julius, z latiny zřejmě pocházející jméno, podle jednoho z výkladů původně rodové, náležející římskému patricijskému rodu Iovilliů, zkráceně Iuliů. Tedy asi nezatížené křesťansko židovskou tradicí.

Je potřeba se vyvarovat rovněž pojmu kolonizace kvůli jeho negativní konotaci. Jako výstraha pro budoucí lety Evropanů do vesmíru pak působí zákaz výrazu „kolonizace Marsu“ nebo „lidské osídlení Marsu.“ Zde je proto doporučen výraz „poslat lidi na Mars“.

Poté co byl dokument odhalen, strhla se v Itálii bouře, řada politiků především centropravicových a konzervativních, jako předseda Ligy Matteo Salvini, bývalý evropský komisař Antonio Tajani a šéfka strany Bratři Itálie Giorgie Meloniová silně protestovali. „Jen mně se to zdá šílené?“ tázal se Salvini.

„Evropská komise prostřednictvím interního dokumentu považuje vánoční oslavy za nedostatečně inkluzivní,“ napsala na svůj facebook Meloniová.

Kritika ale šla i z řad levice. Bývalý levicový premiér, zakladatel a předseda strany Italia Viva Matteo Renzi prohlásil, že jde „o chybu“ Evropské komise s tím, že je to „absurdní a špatný dokument“.

Jinak v současnosti zdrženlivý Vatikán k těmto otázkám, také reagoval. Vatikánský státní sekretář a jeden z nejvyšších představitelů Svatého stolce kardinál Pietro Parolin upozornil, že se nemůže zapomínat křesťanství, kterému Evropa vděčí za svou existenci.

Zřejmě ostrou reakcí překvapená komisařka pro rovnost Helena Dalliová hned v úterý vzala zpátečku. Evropská komise byla nucena obrátit poté, co byly její pokyny interní komunikace obviněny z pokusu zrušit Vánoce a ze zahájení útoku na „zdravý rozum,“ napsal server Politico.

„Byly vzneseny obavy ohledně některých příkladů uvedených v pokynech pro inkluzivní komunikaci,“ konstatovala Dalliová na Twitteru. Dále oznámila, že ještě „nevyzrálé“ pokyny pro inkluzivní komunikaci stáhla s vysvětlením, že „moje iniciativa vypracovat pokyny jako interní dokument pro komunikaci zaměstnanců Komise v jejích funkcích měla za úkol dosáhnout důležitého cíle: ukázat rozmanitost evropské kultury a ukázat inkluzivní povahu Evropské komise vůči všem společenským vrstvám a názorům evropských občanů“. „Zveřejněná verze pokynů však tomuto účelu dostatečně neslouží,“ píše dále komisařka. „Nejedná se o vyzrálý dokument a nesplňuje všechny standardy kvality Komise. Pokyny jednoznačně vyžadují více práce. Proto stahuji pokyny a budu dále pracovat na tomto dokumentu,“ ujišťuje Dalliová.

Podle Mattea Renziho je dobře, že Evropská komise přiznala chybu. „Komunita se nebojí svých kořenů. A kulturní identita je hodnota, nikoli hrozba,“ reagoval na stažení dokumentu bývalý premiér Renzi.

Server Politico píše, že podle jednoho současného úředníka Komise, který si nepřál být jmenován, si „komisařka Dalliová kompenzuje svůj totální nedostatek váhy v kolegiu (komisařů) tím, že vytahuje ze svého klobouku ‚inkluzivní směrnice‘, které dekonstruují ta nejzákladnější pravidla.“ „S Dalliovou zažíváme surrealismus,“ dodal úředník.

Nyní tedy Dalliová pracuje na vyzrálejších pokynech.