Války a epidemie jsou srovnatelné

NÁZOR ČTENÁŘE

Války a epidemie jsou srovnatelné
Názory čtenářů

Jan Zámečník

Na rozdíl od pana Šmigola se domnívám, že války a epidemie jsou v jistém smyslu srovnatelné. Ve válce obvykle zahyne mladší část populace, která se obětuje nebo je obětována pro záchranu vlasti. Dnes je situace obrácená, epidemií jsou nejvíce ohroženy životy příslušníků starší generace a radikální opatření proti šíření koronaviru jsou zaváděna především kvůli nim. Tato opatření budou mít za následek velkou ekonomickou devastaci a ve svém důsledku mohou znamenat ohrožení většího počtu životů než současná epidemie.

Důsledky takové ekonomické devastace dopadnou v budoucnu především na mladší generaci. Zablokování ekonomiky v důsledku epidemie kvůli ohrožení starší generace není z tohoto hlediska jednoznačně pozitivní. Patřím ke starší ohrožené generaci a proto si mohu dovolit položit otázku, zda snaha o zachování životů za každou cenu bez ohledu na to jaké důsledky to bude mít v  budoucnosti, je tím správným řešením. Není to podobné našemu rozhodnutí v roce 1938 vyhnout se válce za cenu kapitulace před nepřítelem?