„Hrozí zavlečení covidu.“ MeSES žádá příjezdové formuláře a povinné PCR testy

NÁVRAT Z CIZINY

„Hrozí zavlečení covidu.“ MeSES žádá příjezdové formuláře a povinné PCR testy
Vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace a hlavní epidemiolog IKEM MUDr. Petr Smejkal (48). Foto: Jan Zatorsky
Domov

Echo24

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) doporučuje, aby lidé přijíždějící do Česka ze zahraničí museli vyplnit příjezdový formulář. Česko by podle ní nemělo umožňovat vstup do země cestujícím s neúplným očkováním bez testu. Z vysoce rizikových zemí by pak měli mít cestující po příjezdu povinný PCR test i v případě, že prodělali nemoc nebo byli plně očkováni. Vyplývá to ze stanoviska, které skupina dnes zaslala ČTK.

„Cílem vydaných doporučení je podle MeSES výrazně omezit riziko zavlečení nebezpečných variant viru covid-19 do České republiky,“ uvedla skupina. Bez formuláře či očkování bude možné do ČR od pondělí přijet ze států s nízkým rizikem nákazy. Občané těchto zemí mohou přijet za stejných podmínek jako před vypuknutím nemoci. Ze zemí se středním rizikem je nutné absolvovat před cestou test, pokud cestující neprodělal covid-19 nebo nemá 22 dní od naočkování první dávky v některé ze zemí EU.

„Doporučujeme pro všechny příjezdy požadovat příjezdový formulář, jehož vyplnění je povinné,“ uvedla MeSES. Údaje ve formuláři navrhují členové skupiny ještě dále doplnit a informovat cestující o následcích v případě, že dokument vyplní nepravdivě. „Pravdivost deklarovaných údajů by měla být namátkově ověřována,“ dodali.

Formulář by se měl podle skupiny využívat pro kontrolu karantény a případné trasování, nesmí sloužit pouze jako formalita. Nyní ale podle ní neexistuje efektivní kontrola dodržování karantény při příjezdu ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy. Namátkově by se měla pravdivost vyplněných údajů ve formuláři ověřovat.

Lidé s neúplným očkováním nebo lidé z vysoce rizikových zemí plně očkovaní by se podle skupiny měli i nadále testovat. Měl by pro ně být zachován nárok na bezplatné PCR testy. „Z laboratorních i observačních studií vyplývá, že neúplné očkování chrání vůči některým rizikovým variantám (Beta, Delta) výrazně méně než vůči počátečním variantám viru,“ uvedli členové MeSES.

Foto: Echo24.cz