„Já, Jana Peterková, jako svobodný živý člověk, jako občan ČSFR, ukončuji tento soud!“ prohlásila souzená po opuštění soudní místnosti. -
„Já, Jana Peterková, jako svobodný živý člověk, jako občan ČSFR, ukončuji tento soud!“ prohlásila souzená po opuštění soudní místnosti. -