Současný starobní důchod dosahuje v průměru 19 440 korun, což je již nyní historicky nejvyšší číslo. -