Galerie: Vědí bílé feministky o muslimkách víc než já? Život a názory imámky z Berlína

Ranní modlitba v konzervativní mešitě Mevlana po znovuotevření svatostánků. Berlín 9. května 2020. -
Strohost interiéru Ibn-Rušdovy a Goetheho mešity nezapře, že jsme v protestantském kostele. -