Galerie: Ó Velvary, kde jsou tvé lektvary

Pokračovali jsme pak ke kostelu sv. Kateřiny, jehož gotické jádro tady stálo už v roce 1337, tedy o nějakých dvacet let dřív, než farníci posílali vejce do Prahy. -
Stáli jsme na náměstí ve Velvarech, obcházeli ho kolem toho krásného mariánského sloupu, který se tam vyjímal poněkud překvapivě, celý zčernalý za těch rovných tři sta let (1719), co tam stojí. -