Prof. Andrew Bacevich: "Jakékoli použití jaderné zbraně, i kdyby to byla jen demonstrativní detonace někde uprostřed Sibiře, by byla kataklyzmatická událost. Bylo by to nevratné porušení tabu, které platí od léta 1945. Nevím, kde se bere jistota, že Putin to tabu bude za každých okolností respektovat." -