V přepočtu na paritu kupní síly si Pražané za elektřinu stále platí druhou nejvyšší cenu, a to téměř 65 centů za kWh. -
Srovnání cen elektřiny v Evropě s ohledem na paritu kupní síly. -