Kateřina Tučková napsala román Bílá Voda, který věnovala příběhům řeholnic, jež měly být po rozpuštění klášterů a mužských řeholních řádů v Československu v roce 1950 také „zlikvidovány“. -