Rakvi s urnou Schwarzenberga se už poklonily tisíce lidí. Zpopelnění je mezi šlechtou trend

POHŘEB KARLA SCHWARZENBERGA

Rakvi s urnou Schwarzenberga se už poklonily tisíce lidí. Zpopelnění je mezi šlechtou trend
Karel Schwarzenberg zemřel 12. listopadu 2023. Foto: Radovan Jelen
1
Domov
Sdílet:

Pohřeb zesnulého Karla Schwarzenberga proběhne v sobotu 9. prosince ve 12 hodin. Uzavřena rakev s urnou je ale přístupná už od středy v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem. Právě to, že byl Schwarzenberg již zpopelněn, vyvolalo diskusi ohledně šlechtických tradic. Podle genealoga a heraldika Petra Nohela jde nicméně o trend, který je mezi šlechtou čím dál běžnější. Uctít památku zesnulého Karla Schwarzenberga jen za středu přišly téměř tři tisíce lidí.

Vstup do katedrály bude v sobotu z kapacitních a bezpečnostních důvodů omezen pouze na pozvané hosty. Pro veřejnost bude přístupná část II. nádvoří, I. nádvoří a na Hradčanském náměstí bude možné celý obřad sledovat na velkoplošné obrazovce. Uzavřená rakev s urnou je přístupná veřejnosti od 6.12 do 8.12. v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem, a to vždy od 12 do 22 hodin.

Poslední takto vystavená rakev v tomto kostele byla rakev s ostatky císaře Karla IV., čestnou stráž tvoří vojáci Hradní stráže a členové Skautského hnutí, uvádí se na facebookovém profilu Karla Schwarzenberga. Členové rodu Schwarzenbergů jsou tradičně členy řádu Maltézských rytířů už téměř 500 let.

Že byl už Schwarzenberg zpopelněn, vyvolalo diskusi ohledně šlechtických tradic. Genealog a heraldik Petr Nohel nicméně v České televizi uvedl, že jde o trend, který se poslední dobou objevuje. „Ne proto, že by byl nějak typicky šlechtický, ale protože zpopelnění se stává běžnou součástí i v nešlechtické společnosti. Je pravda, že šlechtické kruhy jsou vůči zpopelnění konzervativnější. A to pravděpodobně z toho důvodu, že z větší části příslušníci vyšších šlechtických rodů u nás jsou věřící a církev bývala v minulých dobách skeptická vůči pohřbu zpopelněním,“ uvedl Nohel s tím, že dnes tomu ale už tak není, byť se nadále doporučuje pohřeb rakví do země. „Rakev s urnou je něco, co asi se bude na těch šlechtických pohřbech konat častěji,“ dodal Nohel.

Československá hymna i koleda

Schwarzenbergové mají ke katedrále sv. Víta blízký vztah, v katedrále je socha pražského arcibiskupa Bedřicha Schwarzenberga, Jan Nepomucký, jehož stříbrná tumba s prosklenou rakví leží na pravé straně katedrály je patronem rodu Schwarzenbergů. Na oltáři ve Schwarzenberské kapli v katedrále jsou erby Schwarzenbergů a Fürstenbergů, rodičů Karla Schvarzenberga a také vitrážové okno s vyobrazením právě sv. Jana Nepomuckého a schwarzenberským erbem. Schwarzenberg také přispíval na výstavbu svatovítských varhan, jejich instalací má být symbolicky završeno dokončení celé katedrály.

Rakev bude zahalena do schwarzenberské vlajky, před oltářem budou vystaveny řády Bílého lva a Zlatého rouna. Podle Schwarzenbergova přání zazní československá hymna a oblíbená Schwarzenbergova koleda Narodil se Kristus Pán. Mši bude sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovat budou Tomáš Halík, pomocný biskup pražský Václav Malý, páter Ladislav Heryán a další biskupové.

Arcibiskup Graubner ve vysílání České televize uvedl, že Schwarzenberg měl o svém pohřbu jasnou představu. „Nemyslím, že je zvlášť důležité, aby si každý vymýšlel svůj obřad. Ale ukazuje to, že ten člověk se na ten konec připravoval, přemýšlel o tom, neodešel jen tak,“ uvedl Graubner. Vyjádřil se i ke zmíněné koledě Narodil se Kristus Pán. „On k tomu měl i dost velký argument. Říkal, že v dějinách nebylo nic důležitějšího než narození Krista a nic významnějšího pro jeho život a pro věčnost,“ dodal Graubner. Obsazeno má být všech 1000 míst k sezení. Bohoslužba bude sloužena v českém jazyce, součástí ale budou latinské prvky.

QR kódy na pomoc Ukrajině

Průvod se na cestě z katedrály zastaví u Schwarzenberské kaple, zazní 34 úderů zvonu Zikmund jako připomínka 34 let svobodné republiky. Rakev z katedrály vyprovodí smuteční marš v podání Hudby Hradní stráže, zkomponovaný pro maršálka Schwarzenberga, jednoho z největších českých vojevůdců, který stát v čele vítězných spojeneckých vojsk v bitvě u Lipska proti Napoleonovi. Smuteční marš naposledy zazněl na pohřbu královny Alžběty II.

Následně průvod opustí katedrálu. Rakev bude naložena do vozu, v doprovodu policejních motocyklů se krátce zastaví před Schwarzenberským palácem na Hradčanském náměstí, krokem projede okolo Černínského paláce a v doprovodu policejního vozu bude převezena na Orlík.

Schwarzenberg si místo květin přál dary na podporu Ukrajiny napadené Ruskem a na charitativní činnost Řádu maltézských rytířů, kterého byl členem a významným podporovatelem. Přispívat je možné přímo v kostele, a to do kasičky i prostřednictvím QR kódu.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články