Téměř miliarda na podporu rybářství přišla vniveč, spotřeba českých ryb naopak klesla

STÁTNÍ DOTACE

Téměř miliarda na podporu rybářství přišla vniveč, spotřeba českých ryb naopak klesla
Ministerstvo zemědělství dalo na podporu rybářství přes 840 milionů. Bez výsledku. Foto: Shutterstock
1
Domov
Sdílet:

Celkem 843,3 milionu korun vydaných do konce roku 2022 na podporu rybářství v ČR z operačního programu Rybářství (OP Rybářství) bylo ministerstvem zemědělství (MZe) poskytnuto technicky i právně správně, ale bez výsledku. Nepodařilo se totiž naplnit zásadní cíle, tedy zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v Česku, ani vytvořit organizace producentů. Podpořeno bylo k 31. prosinci 2022 celkem 888 projektů. Vyplývá to z výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Podle NKÚ byly stovky milionů rozděleny technicky správně, ale nevedly k tomu zásadnímu – k naplnění cílů. Jedním ze záměrů OP Rybářství bylo založit v České republice organizace producentů, tedy sdružení chovatelů a zpracovatelů ryb zajišťující centralizovaný nákup a prodej produktů. Jejich vznik měl mimo jiné zvýhodnit pozici producentů při jednání zejména se silnými obchodními řetězci.

„Ukázalo se však, že především z důvodu povinnosti sdílet své hospodářské a sociální údaje neměly rybářské podniky zájem do organizací producentů vstupovat. Ani zjednodušení pravidel nevedlo ke zřízení alespoň jedné organizace producentů. MZe tedy přesunulo nevyčerpanou alokaci do jiných opatření,“ uvedli kontroloři ve své zprávě.

Ačkoliv cíl zvýšit spotřebu sladkovodních ryb není uveden mezi cíli OP Rybářství, je obsažen ve „Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu do roku 2024“. MZe zřídilo příspěvkovou organizaci „Zařízení služeb MZe“, která měla za úkol mimo jiné právě propagovat sladkovodní ryby, a to například pomocí kampaně „Ryba na talíři“.

„Zařízení služeb MZe mělo v plánu uskutečnit celkem 27 propagačních projektů. V důsledku administrativních chyb či kvůli jiným nedostatkům v předložených žádostech o dotaci nakonec MZe schválilo a v rámci OP Rybářství proplatilo pouze pět projektů,“ uvedl

Propagační aktivity nicméně podle NKÚ ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v ČR nevedly. Zatímco v roce 2017 jich jeden obyvatel České republiky spotřeboval v průměru za rok 1,29 kg, v roce 2021 ještě o něco méně – pouze 1,23 kg. Spotřeba sladkovodních ryb tedy v ČR stagnuje. Kontroloři NKÚ také poukázali na to, že u výdajů souvisejících s propagačními kampaněmi nenastavilo MZe finanční limity. Nevytvořilo tak podle kontrolorů dostačující podmínky pro hospodárné vynakládání peněžních prostředků.

Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku zaslaném redakci deníku Echo24 uvedlo, že zvýšení spotřeby může být podpořeno různými nástroji, nikoliv pouze prostřednictvím OP Rybářství 2014–2020. Neplatí, že všechny předpoklady a cíle uvedené ve zmíněné strategii musí být podpořeny také OP Rybářstvím 2014–2020.

Informace o tom, že stát utratil stovky milionů bez naplnění cílů, vyvolal vlnu kritiky. Například někdejší ministr financí Ivan Pilip, že takováto vynaložená částka naprosto neodpovídá tomu, o jak neprioritní téma jde. „Opravdu by mne zajímalo, jaký je zájem státu na tom, aby prosperovalo rybářství (jako podnikání) a aby lidé jedli místní sladkovodní ryby. Každopádně jsem si jistý, že za miliardu z veřejných peněz to nestojí a je to jen důkaz vlivu jedné zájmové skupiny,“ uvedl Pilip na svém Twitteru.

Sdílet:

Hlavní zprávy

domov
×

Podobné články