Investice do tepelného čerpadla: komu se vrátí nejrychleji a kolik zaplatí dotace

ENERGETICKÉ ÚSPORY

Investice do tepelného čerpadla: komu se vrátí nejrychleji a kolik zaplatí dotace
V Česku bylo loni zprovozněno přes 50 tisíc tepelných čerpadel. Foto: Shutterstock
1
Ekonomika
Markéta Malá

Nejen dříve nepopulární instalace solárních panelů získává v době úsporných energetických řešení na oblibě. Stále více lidí má zájem také o tepelná čerpadla, kterých se loni nainstalovalo přes 50 tisíc. Dotační program Nová zelená úsporám, kterého většina domácností při pořizování čerpadla využívá, se dále rozšiřuje. Nyní se čerpání podpory, která může být až přes sto tisíc korun, tedy zhruba jedna třetina pořizovací ceny, vztahuje hlavně na výměnu kotlů na tuhá paliva nebo na pořízení tepelného čerpadla do novostavby. Už brzy by se ale měla vztahovat i na přechod ze starých plynových kotlů. Cena čerpadla se může významněji lišit také podle jeho typu.

Jak roste o instalaci fotovoltaik i čerpadel zájem, mohou přibývat také potíže způsobené například nekvalitní instalací. S tím může zájemcům pomoci desatero, které připravila mimo jiné Asociace pro využití tepelných čerpadel. Má poskytnout praktické rady, jak postupovat při výběru zařízení a jak poznat spolehlivou instalační firmu. Nalézt lze i návod, jak poptat dodavatele či jak postupovat při samotné realizaci.

Cena tepelného čerpadla však obecně řečeno závisí na lokalitě a tepelných ztrátách nemovitosti, zastavěné ploše a technických možnostech domu. To má pak právě vliv i na typ čerpadla.

Tepelné čerpadlo na principu země-voda, které si bere teplo přímo ze země, je výkonnější, ale také náročnější na instalaci, a má vyšší pořizovací cenu, zhruba od 360 tisíc do 450 tisíc. Na čerpadlo bez ohřevu vody lze získat zelenou dotaci až 80 tisíc, s ohřevem vody pak až 100 tisíc. Čerpadlo na principu vzduch-voda využívá teplotu okolního vzduchu a cena je o něco nižší, od 250 tisíc do 400 tisíc korun. Dotace na něj může být až 100 tisíc.

Záleží tedy na tom, zda bude domácnosti tepelné čerpadlo sloužit jen k vytápění, nebo i k ohřevu vody. Co se týče návratnosti investice, je také podstatné, jaký zdroj vytápění čerpadlo nahrazuje. Nejrychleji se podle odborníků investice vrátí při přechodu z elektrokotle nebo plynového kotle.

Výhoda tepelného čerpadla navíc může být ve využití již existujících rozvodů a radiátorů. Není tak potřeba investovat peníze navíc například do podlahového vytápění. Co se týče zmiňovaného přechodu na tepelné čerpadlo ze starého plynového kotle, podle resortu životního prostředí by se během jara měly doladit parametry a v následujících měsících by se mohla dotační podpora rozeběhnout.

„U Evropské komise jsme notifikovali možnost výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. V průběhu jarních měsíců bychom měli přijít se specifikací, kterých plynových kotlů, tedy od které emisní třídy a do kterého roku výroby, by se dotace týkala,“ uvedl k tomu náměstek ministra pro životní prostředí Petr Hladík.

Zatím tedy není známá ani možná výše dotace. U výměny kotlů na pevná paliva, které nesplňují třetí, čtvrtou a pátou emisní třídu, je ale nyní například možné čerpat dotaci ve výši až 50 procent podle typu zdroje tepla, na který je podpora žádána.

Program Nová zelená úsporám, krytý z podílu dražeb emisních povolenek, je nejdéle trvající dotační program určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny prostředky v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přešel program do další etapy a své zaměření rozšířil o další oblasti. Koncem roku 2022 byl pod hlavičku Nová zelená úsporám zařazen i program Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.