Takhle vypadali římští císaři. Umělec vytvořil realistické portréty

PODOBIZNA CÍSAŘŮ

Takhle vypadali římští císaři. Umělec vytvořil realistické portréty
Císařové Augustus a Maximus Thrax Foto: www.voshart.com / Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Panorama

Echo24

Kanadský designér Daniel Voshart za pomoci historických materiálů a moderní techniky vytvořil realistické portréty 54 římských císařů mezi lety 27 před naším letopočtem a 285 našeho letopočtu. Svoji práci zveřejnil na svém webu voshart.com.

Umělá inteligence pomáhá zpracovávat obrovské množství dat. Některá je schopna se sama naučit jak nejlépe postupovat. Jedním z využívaných postupů jsou umělé neuronové sítě. Takovou síť nesoucí jméno Artbreeder využil umělec Daniel Voshart. Pomocí tohoto nástroje se pokusil vytvořit co nejvíce realistický vzhled římských císařů na základě jejich bust, historických zmínkách o nich a dobových mincích.

Tváře římských císařů.
Tváře římských císařů. Foto: voshart.com

Umělec se snažil vyobrazit jejich vzhled ve věku, kdy zemřeli. Případně zachytil podobu vládců předtím, než onemocněli nějakou závažnou nemocí. Cílem Vosharta nebylo podle jeho slov císaře romantizovat nebo z nich dělat hrdiny.

Snažil se vybírat busty, které byly vytvořeny během života daného císaře. Pokud taková nebyla, pracoval s tou nejkvalitnější možnou. Někteří císaři neměli busty vůbec, proto pracoval i s dobovými mincemi, na kterých byli daní vládci vyobrazeni.