Echo v novém, virus ne(r)virus

komentář

Echo v novém, virus ne(r)viruskomentář
Komentáře

Dalibor Balšínek

Virus ne(r)virus, novou podobu názorového deníku Echo24 chystáme od začátku roku a chtěli jsme ji dotáhnout, jako by se nic nedělo. Respektive uvědomujeme si, co se děje, a pozornost celé redakce je upnuta na pohromu, kterou pandemie přináší a která nakonec nejvíce zasáhne ekonomickou sféru – bude mít dopad na životní úroveň naprosté většiny lidí a v největší míře na střední třídu, živnostníky a všechny ty, kteří nejsou existenčně spojeni se státem.

Démonu viru je třeba se postavit, nebát se a nenechat se jím ovládnout a podvolit se.

Při koncipování nové podoby Echo24 jsme mysleli hlavně na naše předplatitele, kterým jsme na prvním místě nejvíce zavázáni odpovědností. Díky nim můžeme Echo připravovat a jsme povzbuzováni jejich velkým nárůstem v posledních týdnech. Jsme rádi, že naše texty zajímají i čtenáře, kteří se pro předplatné ještě nerozhodli, v březnu na naše stránky přišlo přes 4,3 milionu unikátních uživatelů.

Nyní budou všichni předplatitelé Echo24 bez robotické, často obtěžující, nanicovaté reklamy z tupých reklamních systémů, nad kterými nemáme vůbec žádnou kontrolu, a proto také za ni nechceme nést odpovědnost. Není vyloučeno, že jeden reklamní formát pro předplatitele zavedeme, ale musíme si být jisti seriózností a užitečností takového reklamního sdělení.

Hlavní stránku, homepage, koncipujeme jako výkladní skříň, která i svým grafickým zpracováním, designem, má odkazovat na naši serióznost, uměřenost, konzervativní a racionální pohled na svět. I na hlavní stránce jsme snížili počet reklamních formátů, protože chceme nabízet větší množství textů a chceme, aby naše homepage byla přehledným výběrem různých materiálů. Také jsme se vrátili k původnímu menu – texty opět nabízíme v liště s rubrikami. Digitální svět je rychle měnící se, s tendencemi k různým experimentům, které se po čase ukážou jako slepá cesta.

Naposledy jsme podobu Echo24 měnili před třemi lety a verzí 2020 se vracíme trochu zpět, do doby, kdy jsme s Echem před šesti lety začínali. Estetikou navazujeme na EchoPrime, koncipované jako server pro náročné čtenáře plný komentářů, analýz, rozhovorů a všech textů z Týdeníku Echo bez pěny dní. Na EchoPrime jsme nezměnili téměř nic a tento náš server se stal předobrazem i těch serverů masových internetových hráčů.

Z nového Echo24 se mnohem snadněji dostanete do rubrik, ale také do digitální podoby Týdeníku Echo (to bude užitečné pro ty, kteří mají digitální předplatné) a do EchoPrime a budete mít lepší přehled i o našich komentářích a analýzách. Ty patří mezi nejcennější texty Echa.

Autorem nového Echa je Michal Hořava, který vytvořil všechny dosavadní podoby Echo24, Týdeníku Echo, EchoPrime a který s námi spolupracuje už od doby, kdy jsme byli v Lidových novinách. S Michalem nás spojuje podobná estetika, ovlivnění anglosaskými designy a vůbec nám ve spolupráci nebrání, že on je spíš demokrat a my v Echu většinově spíš republikáni. Poděkování patří realizátorům nové podoby ze studia Coolpany, Ondřeji Klímovi a Martinu Michkovi. A všichni máme naději, že nové Echo24 se vám bude líbit a bude vám vyhovovat, a hlavně že ty divné časy brzy odejdou.