Památný den na Kuksu

Památný den na Kuksu
U bran smrti bude stát Anděl smrti blažené, nebo smrti žalostné, to je na každém člověku a záleží na tom, jestli v jeho životě převáží Ctnosti, nebo Neřesti. Rejem jejich alegorií po obou stranách balustrád špitálu vrcholí to barokní mysterium na Kuksu. Foto: Jiří Peňás
Komentáře

FOTOBLOG JIŘÍHO PEŇÁSE

Jiří Peňás