Černošský farmář zmizí z obalů značky Uncle Ben’s

NÁZORY ČTENÁŘŮ

Černošský farmář zmizí z obalů značky Uncle Ben’s
Produkty značky Uncle Ben's. Foto: Shutterstock
Názory čtenářů

Jan Krásenský

Je snadné stát se rasistou. Je to snadné, protože o tom, jste-li rasista nerozhoduje vaše přesvědčení, chování, myšlení, ale pocity dotčených. Stejně snadno se lze stát šovinistou (mužským zvlášť), nacionalistou, fašistou… protože není rozhodující, kdo skutečně jste, ale pocity těch, kterým vadíte. Emoce.

Emoční spravedlnost. (Zažili jsme zločiny uskutečnění sociální spravedlnosti, zločiny enviromentální spravedlnosti prožíváme dnes.) Každý má přece právo se urazit čím chce, kde chce a kdy chce. Jistě, není to tak úplně pravda, druhy citových zranění jsou zřejmě určeny pokrokovou ideologií. Vyrostly generace snowflakes, netýkavky. (Prstíkem se dotkneš pozadí a dopustíš se zločinu nepromlčitelného, něco jako genocida.) Nevím, kde soudruzi zakladatelé moderní výchovy mládeže udělali chybu, ale žít mezi produkty jejich myšlenek připomíná tanec mezi vejci.

Po sexuální revoluci let šedesátých tu máme sexuální kontrarevoluci. Příčina a následek. Nevím co je horší. Po vlně boje za lidská a občanská práva, která spláchla rasizmus, přichází rasizmus potomků obětí. Obrazy z amerických měst – násilí i poklekání a líbání bot – jak nevzpomenout na křišťálovou noc, nebo revoluční Rusko? To není dobré.

Dnešní "hnutí" připomíná i starověká a středověká obrazoborectví. Ty nebyly hnané nenávistí, ale touhou po čistotě. Křesťané toužili být křesťanštější než Kristus (podobenství o koukolu a pšenici). Zapomněli na jednu z kardinálních ctností a tou je uměřenost, mírnost. A chybí-li jediná, nemáte žádnou. Tedy ani spravedlnost a moudrost. (Zdravím angažované intelektuály) Zbývá statečnost. Nám zbývá statečnost, abychom mohli opět nastolit mírnost, spravedlnost a moudrost, tedy vše, co dnes chybí.