Dvě třetiny Čechů trpí kvůli koronaviru pracovním stresem. Bojí se o místo

Dvě třetiny Čechů trpí kvůli koronaviru pracovním stresem. Bojí se o místo
S pracovním stresem se potýkají dvě třetiny Čechů Foto: foto: shutterstock
Domov

STRES V ZAMĚSTNÁNÍ

jar Echo24

Více než dvě třetiny zaměstnanců se potýkají s pracovním stresem. Nejhůře jsou na tom ženy a vysokoškoláci. Stres nejčastěji cítí kvůli pracovnímu přetížení a pocitu nejistoty, který přinesla koronavirová krize a to má přímý vliv na produktivitu a spokojenost zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu agentury Grafton recruitment.

Důvodem stresu na pracovišti bývá nejčastěji přetížení, nevyhovující pracovní procesy nebo vztahy s kolegy a nadřízenými. Dnes je český zaměstnanec nejvíce ve stresu z toho, že neví, zda kvůli koronaviru nepřijde o svoje místo. „Na velké množství práce si stěžuje 58 % respondentů našeho průzkumu. Právě tato skupina pak obvykle cítí i stres a vyčerpání. Stres ovšem v práci vzniká i z jiných důvodů. Velkou roli hrají například mezilidské vztahy na pracovišti a v současné době stále častěji i obavy o místo,“ říká Jitka Součková z Grafton recruitment. Dále uvádí, že pracovní stres pociťuje 70% respondentů průzkumu. Vysoká míra pracovního stresu má podle Součkové přímý vliv na produktivitu zaměstnanců a také na jejich spokojenost.

Průzkum uvádí, že pro české zaměstnance je nejdůležitější flexibilita a vstřícnost zaměstnavatele. „Z našeho průzkumu přímo vyplynulo, že zaměstnanci, kteří pociťují vstřícnost svého zaměstnavatele, jsou spokojenější, v práci méně často podléhají stresu a jsou loajálnější.“ dodává Součková.

I přes tato vysoká čísla, která průzkum ukázal, je na tom Česká republiku ve srovnání se zbytkem světa poměrně dobře. Statistika Everest College v USA uvádí, že stres na pracovišti prožívá 83% amerických zaměstnanců. To má za důsledek sníženou produktivitu. Statistika uvádí, že v důsledku toho přichází americké firmy až o 300 miliard dolarů ročně. Ve Velké Británii dle průzkumu UK Workplace Stress Survey 2020 běžně prožívá pracovní stres 79 % zaměstnanců.