„Milosrdná fraška pro veřejnost.“ Daňový expert cupuje vyšetřování Čapího hnízda

KAUZA ČAPÍ HNÍZDO

„Milosrdná fraška pro veřejnost.“ Daňový expert cupuje vyšetřování Čapího hnízdaROZHOVOR
Pražská hospodářská kriminálka ukončila šetření reklamní větve v kauze Farmy Čapí Hnízdo expremiéra Andreje Babiše. A městské státní zastupitelství rozhodnutí posvětilo. Foto: Jan Zatorsky
2
Domov

Jakub Fujáček

S ohledem na události posledních dní se zdá, že reklamní větev kauzy kolem společnosti Farma Čapí hnízdo, která spadá pod holding Agrofert ze svěřenských fondů českého expremiéra Andreje Babiše (ANO), se k soudu definitivně nedostane. Svědčí o tom vyjádření policie i státního zastupitelství. Daňový expert a člen Rady Unie daňových poplatníků ČR David Hubal se ale domnívá, že ve vyšetřování došlo k řadě nesrovnalostí. V rozhovoru pro deník Echo24 říká, že ani v daňovém řízení, které aktuálně vede finanční správa, nespatřuje naději, ale spíš depresi. Stát mohl podle něj krácením daní přijít o více než 100 milionů korun.

Policie na konci června odložila, respektive ukončila vyšetřování podezřelé reklamy, kterou si u Farmy Čapí hnízdo objednaly jiné firmy z holdingu Agrofert. Pražské státní zastupitelství nyní rozhodnutí potvrdilo. Mluvčí žalobců řekl, že z posudků znalců vyplynulo, že na tu reklamu (v hodnotě téměř 300 milionů korun) je nutné se dívat i jako na určitý sponzoring. Je to podle vás akceptovatelné?

Podle názoru Unie daňových poplatníků ČR se jedná o rozhodnutí velmi překvapivé. Máme za to, že policie a státní zastupitelství se věnovalo věcem, které pro posouzení trestních dopadů kauzy nejsou vůbec podstatné. Není důležité, zda cena za reklamu byla, či nebyla obvyklá nebo jestli se podíl reklamy k obratu pohyboval v nějakých intencích na trhu, jak uvedl dozorující státní zástupce. Je velmi překvapující, že tyto nepodstatné okolnosti vůbec policie zkoumala. Navíc je zcela lhostejné, zda si snižujete základ daně reklamou či sponzoringem. Terminologie v dané věci taktéž není podstatná.

Pokud se dopustím trestného činu zkrácení daně skrze reklamu a jednotkovou cenu reklamy mám v ceně obvyklé a pohybuji se v rozsahu podílu reklamy k tržbám jako jiné subjekty na trhu, které podnikají poctivě, tak jistě všichni chápeme, že to pro posouzení trestnosti mého jednání není podstatné. Je to podobné, jako kdybych na místo vraždy dojel osobním automobilem a cestou vzorně dodržoval dopravní předpisy.

Člen Rady Unie daňových poplatníků ČR a daňový poradce se specializací na daňový proces David Hubal.
Člen Rady Unie daňových poplatníků ČR a daňový poradce se specializací na daňový proces David Hubal. Foto: archiv

A co měla podle vás policie zkoumat, když ne samotný fakt, že reklama byla na poměry předražená a firmám z holdingu to pomáhalo snižovat skrze nadměrné výdaje daňový základ?

Podstata toho podvodu, který se případně stal, spočívá v umělém vytvoření konstrukce, kdy si na farmu uprostřed ničeho, která byla navíc v prvních letech rozestavěná a s minimální návštěvností, umístily korporace z holdingu Agrofert reklamu za 272 milionů korun během čtyř let. Rozpočet reklamy i místo jsou zjevně nesmyslné. Pro představu: náklady na volební kampaně všech parlamentních stran v roce 2021 činily celkem asi 140 milionů korun, takže si čtenáři dovedou představit, co je to za ohromný balík peněz. Patrně si tam zadávaly reklamu pouze firmy z holdingu Agrofert, takže to celé někdo organizoval a pokyn ke „sponzoringu“ byl vydán ze shora.

Touto umělou konstrukcí, místo toho, aby vlastník Čapího hnízda tu nemovitost odpisoval podle zákona 30 let, tak si ji dal skrze reklamu během zhruba čtyř let do nákladů jiných korporací, které mu v podstatě také patří a které vykazují zisky. Podstata toho trestného činu spočívá v záměrně vytvořené konstrukci reklamy bez ekonomického smyslu, skrze kterou byl stát okraden na daních z příjmů u zadavatelů reklamy. Svědčí o tom všechny ve veřejném prostoru zmíněné a velmi podivné okolnosti. Čapí hnízdo v tu dobu muselo být pro reklamu tedy „velmi atraktivní“, když tam bylo utraceno astronomických 272 milionů korun, ale přesto tam jiné nezávislé korporace z ČR kupodivu neměly žádnou inzerci.

Povšimněte si vyjádření státního zástupce Františka Partíka pro server Seznam Zprávy, který na poznámku redaktora o nesmyslnosti reklamy uvedl, že „... je to spíš otázka spadající do vztahu statutár versus společník/akcionář“. To je vskutku velmi blahosklonné hodnocení na poměry v České republice.

O čem podle vás vypovídá, že se policie zřejmě zaměřovala jen na to, zda nedošlo ke krácení daní pouze ze strany Čapího hnízda, ale nikoli právě ze strany ostatních subjektů, které tam tu reklamu měly zadávat?

Buď to svědčí o tom, že státní zástupce a policejní orgán nemají dostatek odborné erudice, anebo se muselo jednat o záměr, že se vyšetřovalo jen proto, aby se vyšetřovalo a na konci se mohlo říct, že se nic nestalo. Jiné logické vysvětlení se mi nenabízí.

Státu by v případě takového jednání, které popisujete, vznikla škoda přesahující 50 milionů korun. Je to tak?

Minimální škoda, která tam pravděpodobně vznikla jen na nezaplacené 19procentní dani z příjmů u zadavatelů reklamy, je přibližně 51,7 milionu korun bez sankcí. Je také potřeba připomenout, že jestliže to byla smyšlená konstrukce, tak těm inzerujícím subjektům ani nevznikl nárok na odpočet DPH, kterou by také měly vrátit. To znamená, že ta škoda může být klidně dvojnásobná a může být tedy přes 100 milionů korun bez penále a úroku. Kupodivu podle státního zástupce Františka Partíka Specializovaný finanční úřad žádnou škodu v řízení neuplatnil.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu odpověděl v roce 2019 na otázku položenou na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, že se zmiňovaným případem, na který ho upozornily německé úřady na základě podnětu z roku 2014, zabýval. Nevyvodil z něho ale žádné důsledky.

Na otázku, kolik kontroloval v této souvislosti daňových subjektů, odpověděl, že byl kontrolován pouze jeden subjekt. S ohledem na to, že subjektů, které zadávaly podivnou reklamu byla velká spousta, je kontrola jednoho subjektu velmi podivná. Z toho se nabízí, aniž bych proto měl nějaký konkrétní podklad, že i finanční správa, která byla tu dobu totálně pod kontrolou Andreje Babiše, jakožto ministra financí, a následně jeho spolupracovníků z hnutí ANO, pravděpodobně provedla kontrolu té věci asi u samotného Čapího hnízda, jako u příjemce peněz z reklamy. Tento subjekt samozřejmě musel mít z podstaty věci všechno v pořádku, protože on měl náklady na provoz farmy, které si kompenzoval příjmy z reklamy. Tedy Čapí hnízdo nemělo důvod na daních podvádět. Tudíž i u finanční správy mám pochybnosti o tom, že se šetřilo nestranně.

Server Seznam Zprávy ale toto pondělí přinesl informaci, že Specializovaný finanční úřad, což je součást finanční správy, daňové řízení v této kauze stále vede. Jak si to máme přeložit?

Specializovaný finanční úřad podle zmiňované informace šetří pouze zdaňovací období roku 2013. Bohužel u všech ostatních zdaňovacích období před tímto rokem, kdy tam měla ta reklama masivně probíhat, nechala finanční správa svojí nečinností uplynout marně lhůtu pro stanovení daně, takže právo kontrolovat a zdanit zaniklo. Tu kontrolu ale museli nutně zahájit až v roce 2017, což potvrzují zveřejněné informace.

Takže předpokládáte, že to řízení už běží opravdu pět let?

Finanční správa prostřednictvím Finančního úřadu pro hlavní město Prahu nám tehdy řekla, že kontrolovala jeden subjekt a že z toho nevyvodila žádné doměrky. Pak se následně ukáže, že Specializovaný finanční úřad vede od roku 2017 kontrolu na ten poslední možný rok, kde se utratilo pouze asi 63 milionů korun, to znamená zlomek z celkové hodnoty reklamy, a do dneška to nemají ukončené. Nechápu, co na tom šetří tak dlouho. Je to velká záhada. Je otázkou, zda případ také neskončí na marném uplynutí lhůty pro stanovení daně.

Nechápeme, jak může být v takové kauze s takovou potenciální škodou to řízení vedeno takto laxně. Pracuji jako profesionální zástupce v daních a naši klienti, kteří mají reklamu v tisícinách hodnot této částky, jsou podrobováni ukrutnému vyšetřování a zpochybňování každé drobnosti. Jen velmi precizní subjekty za vynaložení obrovského úsilí jsou pak často schopny reklamní výdaje uhájit. Jako Unie daňových poplatníků ČR jsme upozorňovali právě na to, že z těch okolností vyplývá, že některé osoby v této republice podezřelé ze spáchání daňových trestných činů, mají prominentní postavení. Zásada rovnosti před zákonem se zdá být narušena.

Myslíte tedy, že je chyba si to probíhající šetření ze strany Finanční správy vykládat jako naději na to, že by se větev kolem reklamy mohla časem dostat třeba i zpět k policii a být nezávisle prošetřena?

Rozhodně bych to nevnímal jako naději, spíš naopak. Pro mě je depresivní, že Specializovaný finanční úřad plný nejlepších odborníků z daňové správy šetří takovou materii od roku 2017 do roku 2022 bez výsledku. Viděl bych to spíš jako milosrdnou frašku pro veřejnost, aby byla ukojena ve své touze najít v této kauze spravedlnost.