Možnost života na Venuši mě ohromila, říká profesorka o svém objevu

OBJEV PŘÍRODNÍHO PLYNU

Možnost života na Venuši mě ohromila, říká profesorka o svém objevu
Ilustrační snímek. Foto: Shutterstock
Svět

Echo24

Na Venuši by mohl být život. To si po objevu molekul neobvyklého plynu v atmosféře planety alespoň myslí mezinárodní tým astronomů. Fosfan se totiž v naší přírodě běžně vyskytuje ve střevech živočichů nebo v prostředích chudých na kyslík jako třeba v bažinách.

Podle týmu profesorky Jane Greavesové z britské Cardiff University by molekuly mohly být přírodního původu. Vědci své závěry publikovali ve studii v časopisu Nature Astronomy. „Po celou mou kariéru mě zajímalo pátrání po životě jinde ve vesmíru a skutečnost, že tu ta možnost je, mě naprosto ohromila,“ uvedla Greavesová pro BBC. „A vyzýváme další lidi, aby nám řekli, co jsem mohli přehlédnout. Naše studie a data jsou volně k prostudování. Tak věda funguje,“ dodala.

Astronomové fosfan detekovali pomocí teleskopu JCMT (James Clerk Maxwell Telescope) na Havaji, data pak ještě potvrdil radioteleskop ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) v Chile.

Plyn má jednoznačně stanovenou „absorpční čáru“, kterou teleskopy zachytí ve vlnové délce elektromagnetického záření 1 milimetr. Fosfan vědci detekovali ve výšce asi 50 až 60kilometrové výšce. „Nakonec jsme zjistili, že obě observatoře skutečně zaznamenaly totéž – slabou absorpční čáru na správné vlnové délce příslušící fosfanu. Molekuly jsou osvětlovány zespoda teplejšími oblaky ležícími níže,“ přiblížila Greavesová. Koncentrace je na první pohled nízká, 10 až 20 částic v miliardě atmosferických molekul, pro astronomy je to ale hodně.

Pokud by se teze potvrdila, bylo by to vcelku překvapením. Venuše totiž není nejslibnějším kandidátem na to, že by se na ní mohl nacházet život. Její atmosféru tvoří z asi 96 procent oxid uhličitý a dochází tam tak ke skleníkovému efektu. Teploty tam dosahují 400 stupňů Celsia.