Předražená zbytečnost elektronických dálničních známek

Předražená zbytečnost elektronických dálničních známekPolitická aréna
Politická aréna

politická aréna

Antonín Fryč

Státní fond dopravní infrastruktury spolu s Ministerstvem dopravy ČR připravuje nový způsob úhrad za užití zpoplatněných silnic, tedy tzv. elektronické dálniční známky. Trikolóra je proti zavádění zbytečných předražených informačních systémů jen proto, aby si ministr odškrtl, že digitalizuje úřad a nějaká společnost vydělala na štědré státní zakázce. Že je něco digitální zkrátka neznamená, že je to automaticky lepší a pro daňové poplatníky výhodnější.

Současné dálniční známky v papírové formě byly zavedeny v ČR před 25 lety. Dosud fungovaly bez jakýchkoliv vážnějších problémů. Již dnes jsou vyloučena některá vozidla z povinnosti použití dálniční známky (záchranný sbor, policie, sanitky, tajné služby atd.). Kontrola užití dálniční známky funguje a sankce za nepoužití dálniční známky jsou tak vysoké, že si každý rozmyslí obcházení této povinnosti.

Ministerstvo dopravy přichází s novým systémem, kdy místo klasické papírové známky bude známka elektronická. Znamená to, že v centrálním systému bude evidována poznávací značka vozidla, která bude mít zaplacenu dálniční známku. V zásadě jednoduchý systém. Pokud by ho někdo nezkomplikoval poznámkou, že zde budou evidovány i poznávací značky policie a tajných služeb, a to by mohla společnost, která bude uvedený systém spravovat, nějakým způsobem zneužít. A tak byla vydána podmínka, že elektronický systém může připravit a provozovat pouze společnost, která je prověřena na stupeň důvěrné. Tím se okruh možných dodavatelů výrazně zúžil. Přitom požadavek na prověrku dodavatele systému elektronické dálniční známky je zbytečný.

Jednak výjimka, kdy nemusí být použita elektronická dálniční známka, platí na velká množství vozidel – sanitky, záchranný systém, cisterny hasičů, správa silnic, policie, vojáci i tajné služby. Co tedy zde chceme utajovat. V rámci několika tisíc poznávacích značek budou některé patřit tajným službám. Kdo v provozující společnosti ví, která značka to je? A pokud je již nutno tuto skutečnost utajit, tak prostě všechna vozidla zaplatí elektronickou známku, tedy i vozidla, která byla od poplatku osvobozena. Tento náklad jim bude zpět refundován podle evidence vozidel. Jedná se pouze o přerozdělování stále stejných peněz státem.

Naskýtá se však základní otázka: bylo vůbec nutné zavádět dálniční známky, když současný systém papírových známek funguje a v praxi je osvědčen více jak 25 letým provozem? Je nutné za každou cenu zavádět elektronizaci tam, kde systém je funkční? Plánované náklady více jak 400 miliónů Kč za zavedení elektronických dálničních známek jsou silně nadhodnocené a zakázka je předražená. Nepomůže zdůvodnění ministerstva dopravy, že to není jen vybudování systému, ale i účetnictví, párování plateb, statistika a čtyři roky technické podpory. Toto jsou činnosti, které má každý triviální informační systém. Nepomůže ani to, že zde ušetříme ročně 100 miliónů Kč na tisku a distribuci papírových známek. Už totiž nikdo neřekl, kolik nás bude stát ročně provoz elektronických dálničních známek.

Hnutí TRIKOLÓRA je určitě pro elektronizaci dat a maximální užití informačních systémů. Na druhé straně je proti předražování zakázek, které navíc nejsou nyní nezbytně nutné. A pokud se již rozhodneme o zavedení elektronického systému, tak nesmí být dány uměle takové požadavky na systém, aby minimalizovaly okruh možných dodavatelů.

Hnutí TRIKOLÓRA je proti centrální evidenci pohybu našich aut v databázi přístupné soukromé společnosti. Tato data mohou být jednoduše zneužitelná. TRIKOLÓRA je proti zavádění nových předražených informačních systémů, kde to není nutné a nepřinese to občanům žádný efekt.

Autor je garant programu hnutí Trikolóra pro dopravu.